กาแฟเขาช่องส่งภาพยนตร์โฆษณา "ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง" ในคอนเซ็ปลดเพื่อเปลี่ยน

ภาพยนตร์โฆษณา

เจ้าของผลิตภัณฑ์:             : เขาช่องอุตสาหกรรม 1979  จำกัด
สินค้า                             : กาแฟเขาช่อง
ชื่อภาพยนตร์โฆษณา         : ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง
เริ่มแพร่ภาพ                     : 22 มีนาคม 2563
เอเจนซี่                           :  BANGKOK EXHIBITION
โปรดักชั่นเฮ้าส์                  :  RED RIBBON
ลิ้งค์                               : https://www.facebook.com/KhaoShong1979/videos/2736114093175463/?epa=SEARCH_BOX
ความยาว                        : 1 นาที

แนวคิดภาพยนตร์โฆษณา :

ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี  กาแฟเขาช่อง จึงตระหนักถึงปัญหาขยะล้นเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ จากเหตุการณ์ที่ ทุก ๆ ปี มีหลายชีวิตที่ต้องจากไปจากการกินขยะพลาสติกจำนวนมาก แม้แต่ในตัวของมนุษย์ นักวิจัยเผยว่ามีไมโครพลาสติกในอุจาระของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และนำสารพิษและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เขาช่องจึงอยากชวนทุกคนมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครั้งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนขยะให้สร้างสรรค์และมีคุณค่า

เรื่องย่อภาพยนตร์โฆษณา :

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่สวยงาม เราทุกคนล้วนโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนไทย แต่ความเคยชินของเรากำลังทำร้ายธรรมชาติที่สวยงามนั้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แก้วน้ำพลาสติก, ถุงพลาสติก, หลอดพลาสติก ล้วนแต่เป็นความเคยชินของเราทั้งนั้น ด้วยความเคยชินของเรานี้ ทำให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมากสะสมอยู่ตามแหล่งธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เขาช่องจึงอยากเชิญทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท้าไม่ทิ้ง เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นสิ่งที่มีค่า และเป็นการช่วยให้ธรรมชาติที่ถูกทำลายกลับมาสวยงามได้เหมือนเดิม 

X

FORGOT PASSWORD

Please enter your e-mail below and we will send you a new password

Send
Loading..

Register

Create
OR

Have an account? Go to

Loading..