แจกโชคทอง หมื่น แสน ล้าน กับกาแฟเขาช่อง

เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจนด้วยลายมือลงบนกระดาษติดลงบนฉลากผลิตภัณฑ์เขาช่อง 3 in 1 โฉมใหม่ ทุกชนิด ทุกขนาด

*ยกเว้นซองสติ๊กส่งมาที่ตู้ ปณ.10 รังสิต ปทุมธานี 12130 หรือกล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศเริ่มส่งชิ้นส่วนตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2560

X

FORGOT PASSWORD

Please enter your e-mail below and we will send you a new password

Send
Loading..

Register

Create
OR

Have an account? Go to

Loading..