Khao Shong Coffee Welcome New Member Get Code : NEWMEMBERKS Discount 100 Bath! BUY NOW!

ชุดของขวัญ เขาช่อง สเปเชียลเซ็ต

฿339.00

ประกอบด้วย

 • กาแฟเขาช่อง 3in1 รสชาติที่ร่วมรายการ จำนวน 2 ถุง
 • แก้วเก็บความร้อน-เย็น เขาช่องมีหูจับ มูลค่า 129 บาท

กาแฟเขาช่อง คอฟฟี่มิกซ์ 3in1 เอสเปรสโซ่ / 18 กรัมx25ซอง

กาแฟเขาช่อง คอฟฟี่มิกซ์ 3in1 เอสเปรสโซ่ สูตรน้ำตาลน้อย 14 กรัม x 25 ซอง

กาแฟเขาช่อง คอฟฟี่มิกซ์ 3in1 ซุปเปอร์ริช / 20 กรัมx25ซอง

กาแฟเขาช่อง คอฟฟี่มิกซ์ 3in1 ซุปเปอร์ริช สูตรน้ำตาลน้อย 15 กรัม x 25 ซอง

กาแฟเขาช่อง คอฟฟี่มิกซ์ 3in1 ฮาเซลนัท 18 กรัม 15 ซอง

892 in stock

กาแฟเขาช่อง คอฟฟี่มิกซ์ 3in1 รสนมข้น / 21 กรัมx20ซอง

กาแฟเขาช่อง คอฟฟี่มิกซ์ 3in1 สมูท แอนด์ ครีมมี่ / 20 กรัมx25ซอง

กาแฟเขาช่อง 3in1 คอฟฟี่มิกซ์ รวม 5 รส / 20ซอง

กาแฟเขาช่อง คอฟฟี่มิกซ์ โอเลี้ยง / 40 gx10 ซอง

แชร์ :

ชุดของขวัญปีใหม่สเปเชียลเซ็ต รสชาติที่ร่วมรายการ ประกอบด้วย

  • กาแฟเขาช่อง 3in1 เอสเปรสโซ่ สูตรน้ำตาลน้อย (ขนาด 25 ซอง)
  • กาแฟเขาช่อง 3in1 ซุปเปอร์ริช สูตรน้ำตาลน้อย (ขนาด 25 ซอง)
  • กาแฟเขาช่อง 3in1 เอสเปรสโซ่ (ขนาด 25 ซอง)
  • กาแฟเขาช่อง 3in1 ซุปเปอร์ริช (ขนาด 25 ซอง)
  • กาแฟเขาช่อง 3in1 ฮาเซลนัท (ขนาด 15 ซอง)
  • กาแฟเขาช่อง 3in1 นมข้น (ขนาด 20 ซอง)
  • กาแฟเขาช่อง 3in1 สมูทแอนด์ครีมมี่ (ขนาด 25 ซอง)
  • กาแฟเขาช่อง 3in1 รวม 5 รส (ขนาด 20 ซอง)
  • กาแฟเขาช่อง 3in1 โอเลี้ยง (ขนาด 10 ซอง)