กาแฟเขาช่อง ผ่านมาตรฐานจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีการตรวจสถานประกอบการ สำนักงาน องค์การ สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน และได้รับการยืนยันจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทางบริษัทฯ ได้ทำทุกขั้นตอนของการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัสโควิด-19

 

X

FORGOT PASSWORD

Please enter your e-mail below and we will send you a new password

Send
Loading..

Register

Create
OR

Have an account? Go to

Loading..