กาแฟเขาช่อง ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภท ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค จาก โครงการหนึ่งล้าน กล้า ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
เขาช่องรสแท้กาแฟไทย ต้อนรับสมาชิกใหม่ ใช้โค้ด : NEWMEMBERKS ลดทันที 100บาท! สั่งเลย!
รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น

รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น

กาแฟเขาช่อง ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2565
ประเภท ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค จาก โครงการหนึ่งล้าน กล้า ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน