เขาช่องรสแท้กาแฟไทย ต้อนรับสมาชิกใหม่ ใช้โค้ด : NEWMEMBERKS ลดทันที 100บาท! สั่งเลย!
เขาช่องก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

เขาช่องก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

Green Industry AWARD 2023 : อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

อุตสาหกรรมวิถีใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โดย ดร. อริยา จิระเลิศพงษ์ ในฐานะกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมรับโล่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี คุณณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้ไว้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ซึ่งแสดงถึงการประกอบกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน