กาแฟเขาช่อง ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 600,000 บาท ในการจัดทำปฏิทิน ปี 2563 และกระเป๋าผ้า โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”

กาแฟเขาช่อง ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 600,000 บาท ในการจัดทำปฏิทิน ปี 2563 และกระเป๋าผ้า โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการปลุกพลังอนุรักษ์ของคนไทยให้หันกลับมาเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และช่วยกันคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเลไทยให้กลับมาเหมือนเดิม

X

FORGOT PASSWORD

Please enter your e-mail below and we will send you a new password

Send
Loading..

Register

Create
OR

Have an account? Go to

Loading..