ขั้นตอนการรับรางวัล

STEP 1 ประกาศผู้โชคดี ประจำสัปดาห์ จำนวน 22 สัปดาห์ เริ่ม 22 ก.ค.-17 ธ.ค.2563

STEP 2  รอจดหมายแจ้งรับรางวัล

รอรับจดหมายแจ้งรับรางวัลพร้อมแจ้งเงื่อนไขการรับรางวัล ส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในฉลากชิงโชค( ส่งแบบลงทะเบียน ) ภายใน 15 วัน จากวันที่ประกาศผล

 

STEP 3  กรอกรายละเอียดและแนบเอกสาร

สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาหน้า Book Bank ของผู้โชคดีเท่านั้น

ในกรณีที่หาย ต้องแจ้งความ เพื่อขอจดหมายแจ้งรับจดหมายใบใหม่

 

STEP 4  นำเอกสารทั้ง 4 ใบ ส่งกลับมา ( ตัวจริงเท่านั้น ) ส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น

ฝ่ายการตลาด ( ท้าไม่ทิ้ง กับกาแฟเขาช่อง )

381 ซอยพระรามเก้า 60 ( ซอย 7 เสรี ) แขวงพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม 10250

 

STEP 4  เขาช่องส่งเอกสารเพื่อยืนยันกลับให้ผู้โชคดี

ตามรายละเอียดที่กรอกใบยืนการรับรางวัลจากผู้โชคดี ภายใน 30 วันทำการ

X

FORGOT PASSWORD

Please enter your e-mail below and we will send you a new password

Send
Loading..

Register

Create
OR

Have an account? Go to

Loading..