กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด

กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด สูตร 2 (กาแฟผสมคาราเมล)

ผลิตจากเมล็ดกาแฟไทย คัดเลือกชนิดที่มีคุณภาพดี รสชาติเข้มข้นของกาแฟผสมผสานกับความหอมของคาราเมลอย่างลงตัว

กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด สูตร 2 (กาแฟผสมคาราเมล) / 100 กรัม  / ราคา 72.00 บาท กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด สูตร 2 (กาแฟผสมคาราเมล) / 100 กรัม / ราคา 72.00 บาท
กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด สูตร 2 (กาแฟผสมคาราเมล) / 200 กรัม  / ราคา 135.00 บาท กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด สูตร 2 (กาแฟผสมคาราเมล) / 200 กรัม / ราคา 135.00 บาท
กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด สูตร 2 (กาแฟผสมคาราเมล) / 100 กรัม / ราคา 60.00 บาท กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด สูตร 2 (กาแฟผสมคาราเมล) / 100 กรัม / ราคา 60.00 บาท
กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด สูตร 2 (กาแฟผสมคาราเมล) / 200 กรัม  / ราคา 112.00 บาท กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด สูตร 2 (กาแฟผสมคาราเมล) / 200 กรัม / ราคา 112.00 บาท
กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด สูตร 2 (กาแฟผสมคาราเมล) / 360 กรัม  / ราคา 199.00 บาท กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด สูตร 2 (กาแฟผสมคาราเมล) / 360 กรัม / ราคา 199.00 บาท

จำนวน

ส่วนประกอบ

กาแฟผสมคาราเมล

บรรจุภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อบริโภคเสร็จแล้วให้นำไปทิ้งในถังขยะที่เหมาะสม
"บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ดี สะอาด และปลอดภัย

เพื่อความพอใจของผู้บริโภค โดยปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

ดำเนินการหยิบสินค้าใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว

ชำระสินค้า ช้อปต่อ
X

FORGOT PASSWORD

Please enter your e-mail below and we will send you a new password

Send
Loading..

Register

Create
OR

Have an account? Go to

Loading..